Koučovací kultura v pracovním týmu

Seminář pro rozvoj koučovací kultury v organizaci. 

Koučovací kultura je přínosem v organizacích, které si cení rozmanitosti a kreativity zaměstnanců, jejich rozvoje, a umí využít jejich plný potenciál k dosažení svých strategických cílů.

Umožňuje transformaci organizace díky neustálému udržování konverzačních dovedností napříč zaměstnanci, ať už jsou jejich původ, zvyky a dovednosti jakékoli.

Vytváří prostředí, ve kterém zaměstnanci cítí podporu při seberozvoji, a to vede k jejich spokojenosti a loajalitě.

Pro vytvoření koučovací kultury organizace začínají tím, že definují svou smysl, cíle a přínosy koučování.
Koučování začlení do svého rámce rozvoje vedení, personalistů a talentů, kteří této formě podpory rozumí a vyhovuje jim. Zároveň pamatují na to, aby měl zaměstnanec možnost výběru, zda přijme koučování, a kterého kouče si zvolí, aby dosáhl nejlepších výsledků. Každý má vlastní míru toho, jak a před kým chce své myšlenky a emoce ukázat.

Informují zaměstnance o cílech koučování, umožňují, aby si ho sami vyzkoušeli. V rámci naší kultury jsou zaměstnanci ještě stále otevřenější mentoringu nebo seminářům z přesvědčení, že by mohly být prospěšné. I když se očekávané výsledky neprojevují. Tím, u lidí pro koučink vhodných, vzniká frustrace a pokles výkonu.

Jejich personalisté kromě pohovoru využívají i psychometrické dotazníky, které pomohou určit vhodný způsob rozvoje zaměstnance.

Uzavírají smlouvy a dohody, což je důležitá fáze, ve které se stanovují pokyny, očekávání, termíny, rozpočet, pravidla mlčenlivosti a další podmínky.

V neposlední řadě jednají v rámci Etického kodexu, který popisuje věci, jako je důvěrnost, profesionalita, nestrannost a respekt. Dodržování etického kodexu podporuje důvěru zaměstnanců.

Navzdory všeobecnému přesvědčení není koučování určeno pouze pro účely rozvoje, ale hlavně pro každodenní komunikaci.

Koučování vedení i zaměstnanců ovlivňuje psychickou pohodu, zvyšuje sebevědomí, a podporuje ve vidění smyslu v cílech společnosti.