• img

  Individuální koučink

  Co když lze vidět dál?

  Pojďte se na věci podívat ze širších perspektiv.

 • img

  Exekutivní a týmový koučink

  K cíli vede
  mnoho cest.

  Podnětné rozhovory umožňují najít řešení v osobním i ekonomickém ohledu.

Styl koučinku

 

Vycházím ze systemického přístupu zaměřeného na řešení.

Disponuji kompetencemi profesionálního koučování.

Při práci s důvěrnými informacemi jsem vázána Etickým kodexem.

Poskytuji klientům důvěrné prostředí pro rozhovory orientované na výsledek, kterého chtějí dosáhnout.

Používám techniky, kterými klienty vedu k uvědomění si svých možností a překonání limitů vlastním tempem.

Podporuji v uskutečnění výzev.

Oceňuji snahu svých klientů a vážím si jí. Vše s ohledem k jejich individualitě, zkušenostem a vlivu okolí.

Pracuji formou osobních i online konzultací. Spolupráce obvykle probíhá 3 - 9 měsíců. 

Exekutivní koučink Individuální koučink Týmový koučink
img

Exekutivní koučink

Využijte svůj potenciál

Zvýšíte ve své společnosti výkonnost i motivaci.  

Vy sami si uvědomíte, o jaké vlastnosti, schopnosti a hodnoty se chcete opřít a posílíte svůj vliv i pozici.

Budete efektivnější v zacházení se zdroji.

Najdete řešení krizových situací.

Povedete zaměstnance k větší zodpovědnosti a vzájemnému pochopení kolegů.

Součástí dohody o koučinku bude rozsah témat, termíny a způsob hodnocení rozvoje. 

Individuální koučink

Nechte se podpořit

Koučink vás podpoří v uvědomění si vlastních hodnot a upoutání pozornosti na věci, které povedou k vaší životní spokojenosti.

Odhalíte své silné stránky a způsob jejich využití v osobním i profesním životě.

Posílíte sebevědomí i sebedůvěru.

Konzultovat můžeme v kanceláři, v přírodě i online formou, tam, kde budete kreativní a najdete svou sílu. 

Délku spolupráce si určíte dle toho, kolik podpory a prostoru budete potřebovat k dokončení věcí, které jste začali.

img
img

Týmový koučink

Semkněte svůj tým

Tuto formu koučinku využijete pro tým se stejným tématem nebo výzvou.

Sjednotíte hybridní a projektové týmy.

S využitím skupinové dynamiky na neutrálním místě podpoříte kreativitu.

Docílíte uspořádání týmu a lepšího pochopení strategie pro dosažení společného cíle.

Členové jsou vedeni k toleranci rozdílnosti osobností, trpělivému zdolávání překážek, angažovanosti a efektivitě.

Koučink týmů nachází uplatnění v řešení úkolů vzešlých z průzkumů spokojenosti zaměstnanců.

Reference

Pojišťovnictví Informační technologie Finanční služby Lidské zdroje Marketing Logistika a doprava Automotive Státní správa Vzdělávání Média

Controlling manager, Hradec Králové, 43 let

Přiznat sobě některé věci bylo často tvrdé a bolestivé. Váš um tyto až beznadějné stavy citlivě a lidsky otočit v můj prospěch, jsem ocenil až s odstupem. Lehkost, s jakou dnes řeším dříve „neřešitelné“, mi při vzpomínce na Vás vždy vyloudí úsměv.

KAM, Kooperativa pojišťovna a.s., Praha

Váš přístup, dialog a vše s tím spojené je diametrálně odlišné od toho co jsem absolvovala. Váš způsob koučování na mě působí jako rozhovor s někým, před kým nemám problém být naprosto upřímná a přirozená. Těším se na další hodiny a můj posun.

Ředitel divize, Střední Čechy, 41 let

Paní Lenka byla první konzultant, se kterým jsem byl schopen otevřeně hovořit. Během koučování jsem si uvědomil, jak moje řízení ovlivňuje tým. A jaké lidi chci a potřebuji vedle sebe, abychom dosáhli lepších výsledků.

Oblastní ředitel, Praha, 52 let

Díky paní Lence jsem se dokázal podívat na sebe z nadhledu. Po 30-ti letech v profesním kruhu jsem si srovnal životní hodnoty a vím, kudy chci jít dál. Naučila mě techniky jak se nevrátit do starých kolejí. Jsem za to vděčný.

Majitel grafického studia, Praha, 47 let

Koučink mi pomohl uvědomit si, co je pro mě podstatné a na co se zaměřit. Začal jsem vidět věci jinak. Jdu teď jiným směrem, ale vpřed a vzhůru.

Majitelka vzdělávací agentury, Morava, 49 let

Dokázala mi ukázat cestu od teorie k praxi. Viděla jsem, že věci, které učíme, nejsou dogma. Někdy je potřeba výjimkou potvrdit pravidla. Dnes s půlročním odstupem dokážu ocenit rychlost změny v mém myšlení, které mi umožnilo dokončit projekt.

img

Exekutivní kouč a konzultant

Lenka Součková

Podporuji lidi kolem sebe v rozvoji.               

Jako kouč působím napříč ekonomickými sektory, opírám se o manažerské zkušenosti z mezinárodního prostředí.

Koučovací přístupy a techniky jsou více než 10 let přirozenou a oblíbenou součástí mojí práce. 

Pomáhám identifikovat potenciál zaměstnanců a interpretuji výsledky psychodiagnostiky.

V oblasti CSR (Corporate Social Responsibility) poskytuji organizacím konzultace k nastavení strategie.

Jako dobrovolník se zaměřuji na podporu rodičů v obtížných situacích, pracuji s pověřením k sociálně právní ochraně dětí.

 

První konzultace či ukázka koučinku je zdarma.

Působím v oblastech

Plzeň, Praha, Hradec Králové

Telefon

+420 605 194 419

E-mail

souckova@leduos.cz