Koučink a mentoring

ŘEŠTE VĚCI JINAK

Podporujeme v hledání nových perspektiv, vytváříme individuální plány pro zaměstnance k osvojení si nových návyků a způsobů myšlení.

V organizacích řešíme témata jako přijetí změn, neurodiverzita, firemní hodnoty, koučovací kultura, posílení důvěry, optimalizace výkonu nebo emoční inteligence.

Výsledkem je jasnější komunikace uvnitř týmu, kvalitnější adaptace, akceptace cílů společnosti, vyšší efektivita a výkon. A také lepší nálada a vděčnost zaměstnanců za prostředí, ve kterém pracují.

 

PROGRAMY

  • exekutivní koučink
  • týmový koučink
  • koučovací kultura v organizacích
  • mentoring pro management
  • psychometrická hodnocení  
  • emoční inteligence
  • koučink pro nadané dospělé
  • mentoring pro kouče k certifikaci ICF  
  • Etický kodex ICF v praxi (CCE-ICF)

SEBEPOZNÁNÍ

Jako podporu k identifikaci potenciálu používáme také diagnostiku Thomas International Ltd., zaměřenou na profesní chování. 

Výsledné zprávy jsou dostupné ve více než 50 jazykových mutacích. To nám dává možnost pracovat napříč pozicemi i vlivy různých stylů řízení.

Kdo si uvědomuje svoje hodnoty, schopnosti a přesvědčení, dokáže lépe komunikovat a navazovat vztahy s ostatními.