Koučink a mentoring

ŘEŠTE VĚCI JINAK

Podporujeme v hledání nových perspektiv, vytváříme individuální plány pro zaměstnance k osvojení si nových návyků a způsobů myšlení.

V organizacích řešíme témata

 • přijetí změn personálních i technologických
 • neurodiverzita
 • firemní hodnoty
 • výkon (adaptace, delegování, strategie)
 • emoční inteligence

Výsledkem je jasnější komunikace uvnitř týmu, akceptace cílů společnosti, vyšší efektivita a výkon. A také lepší nálada a vděčnost zaměstnanců za prostředí, ve kterém pracují.

PROGRAMY

 • exekutivní koučink
 • týmový koučink
 • koučovací kultura v organizacích
 • mentoring pro management
 • psychometrická hodnocení Thomas 
 • emoční inteligence
 • koučink pro nadané dospělé
 • mentoring pro kouče k certifikaci ICF  
 • Etický kodex kouče v praxi (CCE-ICF)

SEBEPOZNÁNÍ

Jako podporu k identifikaci potenciálu používáme také diagnostiku Thomas International Ltd., zaměřenou na profesní chování. 

Výsledné zprávy jsou dostupné ve více než 50 jazykových mutacích. To nám dává možnost pracovat napříč pozicemi i vlivy různých stylů řízení.

Kdo si uvědomuje svoje hodnoty, schopnosti a přesvědčení, dokáže lépe komunikovat a navazovat vztahy s ostatními.