Thalasso

Programy na pobřeží

Prostředí pobřeží a zvuk oceánu navozuje alfa vlny v mozku, které mají klíčovou roli na harmonizaci myšlení,  mentální klid a kreativitu.  

Cílem je oprostit se od vlivu a rutiny prostředí, ve kterém se obvykle pohybujete. Snížit rezistenci vůči změnám. A podpořit tím kreativitu a otevřenost k novým způsobům myšlení.

Koučink probíhá dle standardů ICF a EMCC.

Programy jsou koncipovány pro skupiny a týmy na 4-6 dnů, dle specifických potřeb skupiny nebo organizace.

Smysl programu

  • Porozumění sami sobě i vzorcům chování ostatních 
  • Nové cenné nápady, připomínky, názory
  • Posílení týmové spolupráce
  • Prosazení cílů společnosti a jejich lepší pochopení
  • Dostatek času na odpočinek a čas k zamyšlení
  • Zvýšení důvěry a sdílení v týmu
  • Vyjasnění a pochopení firemních hodnot